Cum a sarbatorit Iisus pe Muntele Templului Hanukkah

Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Hanuka reprezintă „Sărbătoarea inaugurării” și mai este cunoscută ca Sărbătoarea luminilor (Hag haUrim). Este o sărbătoare care durează opt zile (25 Kislev – 3 Tevet), comemorând rededicarea Templului din Ierusalim în urma victoriei revoltei conduse de frații Macabei asupra monarhiei seleucide din Siria, care încerca să distrugă religia evreiască și să elenizeze popoarele de sub dominația sa. Principalele evenimente asociate cu Hanuka s-au desfășurat între 165-163 î.e.n., deși lupta armată a Macabeilor împotriva grecilor a continuat încă mulți ani, până când evreii din Ereț Israel și-au dobândit de facto independența. Hanuka este așadar o sărbătoare postbiblică. Este o sărbătoare minoră, în timpul căreia în iudaism munca și alte activități nu sunt interzise. În comunitățile mixte cei care se alătură Festivalului Luminii trebuie să fie în spirit de odihnă în ajunul zilei de Sâmbătă (de erev Șabat) la 5 Candele și în ajunul lunii noi (de erev Roș Hodeș) la 7 Candele, ocazii când luminarea candelelor începe puțin înainte de asfințit.

 


Surse Istorice:

Mișna și Talmud
Povestea de Hanuka, împreună cu legile și tradițiile sărbătorii, este complet absentă din Mișna afară de câteva referințe vagi (Bickurim 1:6, Roș haȘana 1:3, Taanit 2:10, Megillah 3:4 și 3:6, Moed Katan 3:9, și Bava Kama 6:6). Rabinul Nissim Gaon[2] postuleză în Hakdamah Le’mafteach haTalmud că informațiile despre sărbătoare au fost atât de comun cunoscute că Mișna cu avea nevoie să le explice. Reuvein Margolies sugerează că așa cum Mișna a fost redactată după revolta Bar Kochba, editorii ezită să includă explicit discuții despre o sărbătoare care celebrează o altă revoltă recentă împotriva unui suveran străin, pentru teama antagonizării romanilor.
Hanuka este descrisă în Talmud. Gemara, în tratatul Șavat 21, se axează pe candelele de Șabat și se mută la candelele de Hanuka și spune că după ce forțele lui Antioh IV au fost deviate de la Templu, Macabeii au descoperit că aproape tot uleiul de măsline pentru ritual a fost profanat. Ei au găsit doar un singur container care încă a mai fost sigilat de Marele Preot, cu suficient ulei cât să țină Menora în Templu aprinsă pentru o singură zi. Ei au folosit acesta, însă el a ars timp de opt zile (timp necesar să aibă ulei nou presat și pregătit).
Epistola Macabeilor
La istoria sărbătorii Hanuka se face aluzie în epistolele 1 Macabei[5] și 2 Macabei[6]. Cele opt zile de rededicare a Templului sunt descrise în 1 Macabei 4:36 et seq, totuși numele sărbătorii și miracolul cu candelele nu apear aici. O istorisire similară cu caracter asemanator, și evident mai veche ca dată, este cea șa care se face aluzie în 2 Macabei 1:18 et seq conform cu care reluminarea Altarului de Neemia a fost printr-un miracol care a avut loc pe 25 a lunii Kislev, și care pare să ne de-a motivația alegerii aceleiași date pentru rededicarea Altarului de Iuda Macabeul.
În Noul Legământ
Povestea de Hanuka este luată cu învățăminte de suveranitatea lui Dumnezeu și simbolism mesianic. Pe cum celebrăm Sărbătoarea Candelelor avem oportunitatea să ne împodobim (Matei 25:1-8) trupurile noastre care sunt temple ale Duhului lui Dumnezeu (1 Corinteni 6:9), să ne rededicăm prin reînnoirea făgăduințelor și a promisiunilor care le-am făcut lui Dumnezeu.
Din punct de vedere ritualic, în Noul Legământ încheiat cu toți cei care l-au primit pe Ieșua (Iisus) ca Mesia, candelabrul cu trei brațe reprezintă pe Mesia în mijloc iar celelalte două brațe pe cei doi care-I stau la dreapta și la stânga în Împărăția Sa (Matei 20:23). Deși candelabrul obișnuit are șapte brațe, cu ocazia sărbătorilor de restaurare se folosește “Menora” cu nouă brațe, cel din mijloc este numit “sameș” (ajutorul, sau slujitorul Luca 22:26-27) așa cum se arată în Apocalipsa 1:12-13 și Apocalipsa 2:1, cele două candele de pe margine reprezintă pe cei doi care stau la stânga și la dreapta lui Mesia în Împărăția Sa, cei doi măslini așa cum sunt numiți în Zaharia 4:3 și Apocalipsa 11:4-14 sunt cei care la sfârșitul veacului pot opri lumina celorlalte candele, iar celelalte șapte candele din mijloc pe perioada sfârșitului veacului reprezintă brațele adică comunitățile celor șapte îngeri cărora Fiul Omului le scrie mesaje, brațul din mijloc fiind al celuia căruia îi dă aceiași făgăduință pe care și El a primit-o de la Dumnezeu (așa cum scrie în Apocalipsa 2:27 și prima dată este dată în Psalm 2:9).
Din punct de vedere duhovnicesc, Hanuka se desfășoară în perioada anului când în timpul sărbătorii cade și ziua cea mai scurtă din an și când avem lună nouă, spre deosebire de celelalte sărbători de șapte zile când în ajun avem lună plină. În acest context Templul dezolat reprezintă candela celui care se pregătește și veghează în noapte pentru a întâmpina Mirele (Matei 25:1-8). Astfel cel care în pregătire adună suficient ulei doar pentru prima zi a sărbătorii, însă asemeni nazirineanului care se sfințește în șapte zile (Numeri 6:10; Fapte 21:27; Fapte 24:18), uleiul din candele se înmulțește în mod miraculos până când la sfârșitul sărbătorii se poate găsi suficiente rezerve la cei care se ocupă cu stoarcerea și pregătirea uleiului, în cazul nostru îngerii care păzesc virtuțile oamenilor.
Din punct de vedere canonic, în Evanghelia după Ioan (în Ioan 10:22-23 și Ioan 10:24-39), scrie cum cu ocazia acestei sărbători Ieșua (Iisus) s-a confruntat cu iudeii în timp ce se plimba ca un rege prin pridvorul lui Solomon.

 

 

Există unele locuri unice în Ținuturile Biblice. Unul dintre acestea se gaseste în interiorul Zidului Estic al Muntelui Templului din Ierusalim. Aici, înregistrarea vizitei lui Iisus in Templu, din Ioan 10.22-39 prinde viață. Ni se spune:


22.    Şi era atunci la Ierusalim sărbătoarea înnoirii templului şi era iarnă.
23.    Iar Iisus umbla prin templu, în pridvorul lui Solomon.
24.    Deci L-au împresurat iudeii şi Îi ziceau: Până când ne scoţi sufletul? Dacă Tu eşti Hristosul, spune-o nouă pe faţă.
25.    Iisus le-a răspuns: V-am spus şi nu credeţi. Lucrările pe care le fac în numele Tatălui Meu, acestea mărturisesc despre Mine.
26.    Dar voi nu credeţi, pentru că nu sunteţi dintre oile Mele.
27.    Oile Mele ascultă de glasul Meu şi Eu le cunosc pe ele, şi ele vin după Mine.
28.    Şi Eu le dau viaţă veşnică şi nu vor pieri în veac, şi din mâna Mea nimeni nu le va răpi.
29.    Tatăl Meu, Care Mi le-a dat, este mai mare decât toţi, şi nimeni nu poate să le răpească din mâna Tatălui Meu.
30.    Iar Eu şi Tatăl Meu una suntem.
31.    Iarăşi au luat pietre iudeii ca să arunce asupra Lui.
32.    Iisus le-a răspuns: Multe lucruri bune v-am arătat vouă de la Tatăl Meu. Pentru care din ele, aruncaţi cu pietre asupra Mea?
33.    I-au răspuns iudeii: Nu pentru lucru bun aruncăm cu pietre asupra Ta, ci pentru hulă şi pentru că Tu, om fiind, Te faci pe Tine Dumnezeu.
34.    Iisus le-a răspuns: Nu e scris în Legea voastră că „Eu am zis: dumnezei sunteţi?”
35.    Dacă i-a numit dumnezei pe aceia către care a fost cuvântul lui Dumnezeu – şi Scriptura nu poate să fie desfiinţată –
36.    Despre Cel pe care Tatăl L-a sfinţit şi L-a trimis în lume, voi ziceţi: Tu huleşti, căci am spus: Fiul lui Dumnezeu sunt?
37.    Dacă nu fac lucrările Tatălui Meu, să nu credeţi în Mine.
38.    Iar dacă le fac, chiar dacă nu credeţi în Mine, credeţi în aceste lucrări, ca să ştiţi şi să cunoaşteţi că Tatăl este în Mine şi Eu în Tatăl.
39.    Căutau deci iarăşi să-L prindă şi Iisus a scăpat din mâna lor.

Iisus a venit sa respecte Hanukkah, Sărbătoarea Luminii. Această sărbătoare comemorează sfintirea Templului, din 164 înainte de Hristos, după ce a fost pângărit de Antioh IV Epifanes, care, cu trei ani mai devreme, a ordonat ca un porc să fie sacrificat pe altarul Templului.


Dar, de ce acest loc este evocat de povestirea Evangheliei, atât de puternic? Cu siguranță că această parte a Muntele Templului este cea mai apropiata de original, cu constructii suplimentare minime. Zidul de Est al Muntele Templului a fost singurul care nu a fost mutat de regele Irod cel Mare, când a realizat extinderea lui monumentala a Muntele Templului, din primul secol.

În prezent, nu există porticuri sau culoare (stoa) de-a lungul pereților din estul și sudul Muntelui Templului. În perioada lui Irod, cu toate acestea, au existat, pe toate laturile. Stoa din partea de est a avut coloane în perioada hasmoneană. Acest pridvor, sau stoa (culoar, portic), se sprijinea direct peste peretele Muntelui Templului, iar în timpul lui Irod cel Mare, a fost cunoscut sub numele de Pridvorul lui Solomon.

Stând aici, la partea interioară a zidului de est (spre sud), ni-L putem imagina pe Iisus vorbind cu ucenicii Săi, în timp ce în jurul Lor, în incinta Templului, poporul serba intervenția lui Dumnezeu în lacasul lor de cult.

Pridvorul lui Solomon este menționat în Ioan 10.23, in Fapte (3,11):
„Şi îl cunoşteau că el era cel care şedea pentru milostenie, la Poarta Frumoasă a templului, şi s-au umplut de uimire şi de mirare pentru ceea ce i s-a întâmplat”.
si in Fapte (5.12) „Iar prin mâinile apostolilor se făceau semne şi minuni multe în popor, şi erau toţi, într-un cuget, în pridvorul lui Solomon”.

Acest lucru nu înseamnă neapărat că acest pridvor a fost construit de faimosul rege Solomon, ci cu siguranță de predecesorii lui Irod. Ca adăpost bun de soare, de vant si ploaie, a fost evident folosit ca loc de adunare. Josephus ne oferă o descriere evocatoare:

Aceste porticuri, toate în rânduri duble, au fost susținute de coloane de douăzeci și cinci de coți înaltime fiecare – dintr-un singur bloc de cea mai pură marmură, acoperite cu placaje de cedru. Măreția naturală a acestor coloane, adaptarea lor excelenta si stralucirea și finetea lor prezentau un spectacol izbitor. (War 5.190-192)

Acesta este locul in care Iisus aproape ca a fost ucis cu pietre, într-o zi de iarnă, în timpul sărbătorii de Hanukkah (Ioan 10,31). In Fapte 3.11 și 5.12, de asemenea, suntem informati despre momentele in care ucenicii foloseau pridvorul pentru a se aduna și a predica aici, după moartea Invatatorului lor.

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Hrană Spirituală!

Conspiratii indeplinite – apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți in grupul Conspiratii indeplinite!

Conspiratii Indeplinite
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Hrană Spirituală

Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite

You may also like...

Citește mai multe:
SANATATEA TA MENTALA TRECE PRIN STOMAC! VEZI CUM POTI INFLUENTA GANDUL PRIN CEEA CE MANANCI!

Mai multe studii de-a lungul anilor au stabilit ca sistemul digestiv influenteaza intr-o masura foarte mare starea de sanate mentala...

RESPECT: IISUS HRISTOS a fost DECLARAT oficial REGELE Poloniei| Pana nu va face si Romania ce a facut Polonia nu se va schimba nimic: abolirea avortului si a homosexualitatii

Uite asa Dumnezeu ii va proteja pe polonezi pentru urgia care vine. Romania se pare ca nu vrea, dupa cum...

Alimentatia vibrational inalta | Cand consumi fructe si legume proaspete creste frecventa vibrationala a corpului, cand consumi mortaciuni adica carne, scade

Pentru majoritatea oamenilor, alimentatia a devenit o necesitate, o rutina. Aceasta rutina – in functie de zona geografica in care...

Cum te afecteaza pe tine casatoriile intre homosexuali

Mark Newton și iubitul său australian, Peter Truong, dorind să „cunoască plăcerile paternității” (după cum aveau să declare în fața...

Închide