Nu doar gesturile și cuvintele au puterea de a răspândi în jur ceva bun sau rău, ci chiar și starea lăuntrică sau dispoziția noastră.

Oamenii duhovnicești simt dacă cineva are o stare proastă, dacă este răzvrătit, sau dacă este stăpânit de mândrie sau de un alt duh rău, chiar fără ca acela să spună ceva.


Sfântul Porfirie Kavsokalivitul din Muntele Athos spune că trebuie să fim conștienți de acest lucru și să fim  atenți la stările noastre de spirit, la gândurile, la cuvintele și atitudinile noastre în raport cu semenii.

Chiar și cel mai ascuns gând rău pe care îl îndreptăm în sinea noastră față de cineva, va avea un efect negativ asupra celor din jurul nostru.


„Trebuie să vedem întru bunătate fiecare lucru. Nimic rău să nu gândim despre ceilalți. Chiar și o privire, chiar și un suspin lucrează asupra semenilor noștri. Până și cea mai mică răzvrătire face rău”.

Dimpotrivă, dacă ne vom împodobi sufletul cu sentimente frumoase și mintea cu gânduri bune, oamenii vor primi un val de energie pozitivă din partea noastră.

„Să avem în sufletul nostru sfințenie și iubire, pe acestea să le răspândim”.

Cel care iubește, transmite căldură și lumină în jurul lui, iar acest lucru îi poate ajuta enorm pe cei supărați, mâniați, întristați, deznădăjduiți sau aflați în tot felul de stări cumplite.

Atenția noastră de a răspândi iubire prin tot ceea ce facem trebuie să lucreze cu atât mai mult atunci când situația ne este potrivnică.

De pildă, dacă cineva ne vorbește urât sau chiar ne fac rău, să nu încercăm să răspundem cu rău, ci să îndreptăm situația cu un plus de răbdare, toleranță, iertare și dragoste.

„Să fim cu luare aminte să nu ne aprindem din pricina oamenilor care ne vatămă; numai să ne rugăm pentru ei cu iubire. Orice ar face semenul nostru, niciodată să nu ne gândim rău despre el. Totdeauna să cugetăm binele”.

Cât de frumos ne învață Părintele Porfire, care el însuși era un generator puternic de iubire, bunătate și lumină.

Chiar dacă ni se pare greu și chiar imposibil să ne purtăm cu blândețe față de cei care se poartă urât, să luăm aminte la exemplul sfinților.

„Vedeți pe întâiul mucenic Ștefan. Se ruga: „Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta!” (Fapte 7, 60). Același lucru trebuie să-l facem și noi”.

Noi astăzi suntem atât de slabi în credință și atât de împuținați la suflet încât ne simțim lezați numai de un cuvânt rău, și nu putem trece cu vederea și ierta.

Însă Mântuitorul, Care a fost acuzat și omorât pe nedrept, nici nu deschidea gura să se apere sau să blesteme. Nici nu și-a folosit puterea dumnezeiască pentru a se apăra sau salva.

A îndurat totul cu smerenie, pentru că iubea. Iubea pe oameni, chiar și pe cei care Îl răstigneau.

„Nu trebuie niciodată să gândim despre celălalt că-i va da Dumnezeu vreun rău, sau că-l va pedepsi pentru păcatul său. Acest gând aduce foarte mult rău, fără ca noi să ne dăm seama.

De multe ori ne aprindem și zicem celuilalt: „Nu te temi de dreptatea lui Dumnezeu, nu te temi că are să te pedepsească?”

În loc să ne rugăm pentru ei, după pilda Mântuitorului, Care S-a rugat pentru iertarea celor care L-au răstignit, noi ne gândim la pedepsirea lor.

Iar acest lucru are o influență negativă și asupra celor care ne pricinuiesc rău. Iată ce spune Părintele Porfirie:

„Când ne gândim la rău, o oarecare putere rea iese dinlăuntrul nostru și se transmite celuilalt, precum se transmite vocea prin undele sonore, și cu adevărat celălalt pățește un rău”.

Nu Dumnezeu pedepsește, ci reaua noastră dispoziție se transmite în sufletul celuilalt în chip tainic și aduce răul. Hristos poruncește: „Binecuvântați pe cei ce vă bleastemă” (Matei 5, 44).

__________________________________________________________________________________________________________

Sursă: Ne vorbește Părintele Porfirie, Editura Egumenița, Cartea Ortodoxă, 2003, pp. 349-350

http://lataifas.ro/religii-si-credinte/114447/omul-asemenea-puteri-incat-poate-raspandi-jurul-sau-binele-sau-raul-sfantul-porfirie/#