Reminder Peste 40.000 de persoane folosesc Spațiul Privat Virtual al Fiscului. Cum te poți înregistra și ce acte poți obține?

Distribuie!

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather

 


Persoanele fizice din toată țara pot folosi „Spațiul Privat Virtual”, un serviciu oferit de Administrația Națională de Administrare Fiscală încă din toamna anului 2014. Inițial, acesta a funcționat ca un proiect-pilot pentru contribuabilii persoane fizice din București și Ilfov, dar acum este disponibil pentru contribuabilii din toată țara.

În prezent, peste 40.000 de contribuabili s-au înregistrat în SPV, de unde pot descărca deciziile de impunere din 2013 încoace și cu ajutorul căruia pot verifica modul în care angajatorii au declarat contribuţiile de asigurări sociale.


De asemenea, cu ajutorul unui calculator conectat la Internet, pot fi depuse gratuit formularele 200, 220 și 230. Tot online, pot fi solicitate și eliberate adeverințe de venit electronice și certificate de atestare fiscală. În SPV se găsește un istoric al fluxului de documente transmise și eliberate de ANAF. În schimb, persoanele juridice au la îndemână serviciul numit „Dosarul contribuabilului”.

Concret, serviciul online al Fiscului îi ajută pe contribuabili să afle ce obligaţii fiscale au de plată și conturile de trezorerie unde le pot achita. Plățile se pot face prin virament bancar sau prin ordin de plată, dar și prin serviciile de plăți online ale băncilor comerciale. Potrivit unui comunicat al Fiscului remis redacției noastre, o alternativă este și tipărirea notelor de plată către trezorerie.


„Odată înregistrați în Spațiul Privat Virtual, contribuabilii vor primi confirmarea plății, indiferent de modalitatea în care aceasta a fost făcută – prin ordin de plată, în numerar la ghişeul Trezoreriei, prin mandat poştal la oficiile Poştei Române sau prin virament în contul tranzitoriu al Ministerului Finanțelor Publice”, se arată în comunicatul citat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat „Spațiul privat virtual” în toamna lui 2014, după intrarea în vigoare, la 23 iunie 2014, a OUG nr. 40/2014 de modificare a Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455.

Acest serviciu al ANAF, care este gratuit, 24 de ore din 24, pune la dispoziția persoanelor fizice un spațiu virtual prin intermediul căruia are loc comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între ANAF și persoana fizică în legătură cu situația fiscală proprie a acesteia. El nu este obligatoriu, ci doar opțional, astfel încât contribuabilii pot trimite în continuare acte către Fisc și prin poștă sau fax.

Înregistrarea pe site-ul ANAF, obligatorie pentru accesarea „Spațiului privat virtual”

Persoanele fizice pot accesa serviciul ANAF prin două modalități prin care își pot dovedi identitatea, se arată în ordinul MFP nr. 1154/2014.

Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală, se arată în ordinul citat.

De cealaltă parte, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, pentru alte obligații fiscale decât cele prevăzute anterior, precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:

 •     certificate digitale calificate;
 •     credențiale de tip nume/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință OTP.

Despre procedura de identificare prin certificate digitale calificate, AvocatNet.ro a scris pe larg AICI

Persoanele care optează pentru identificarea prin credețiale de tip utilizator/parolă, alături de coduri de autentificare de unică folosință, trebuie să parcurgă o etapă în plus față de cei care folosesc certificate digitale. Mai precis, ei trebuie să se înregistreze pe site-ul ANAF.

La alegerea optiunii „Inregistrare utilizatori”, contribuabilii vor trebui să completeze, într-o pagină web securizată, mai multe câmpuri cu informații personale, respectiv numele și prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail. De asemenea, vor fi introduse și un nume de utilizator și o parolă.

Atenție! Cererea de înregistrare on-line trebuie să fie aprobată fie la ghișeu, fie on-line (prin completare numărului de înregistrare a deciziei emise de ANAF).

După înregistrare și aprobarea cererii, Spațiul privat virtual este pus la dispoziția contribuabilului în termen de două zile lucrătoare de la verificarea corectudinii informațiilor, se arată în Ordinul MFP nr. 1154/2014.

AvocatNet.ro a scris mai multe despre logarea în „Spațiul privat virtual”, AICI.

Ce documente pot fi comunicate prin serviciul „Spatiul privat virtual”?

Prin intermediul SPV, persoanele fizice pot să obțină situația contribuțiilor sociale declarate de către angajatori, situația obligațiilor de plată, nota obligațiilor de plată, precum și adeverințe de venit.

A. Documente emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului

Fiscul emite în mod automat decizii de impunere anuală aferente veniturile realizate începând cu anul 2013 și emise după data de 1 septembrie 2014.

În schimb, următoarele tipuri de documente sunt emise de Fisc la cererea contribuabilului:

1. Situația obligațiilor fiscale de plată – cuprinde toate obligațiile de plată stabilite de Unitatea Fiscală sau de alte instituții și transmise de ANAF în vederea încasării. Documentul mai conține și informații referitoare la termenul până la care trebuie achitate sumele de bani datorate statului.

În actul fiscal sunt incluse datoriile existente în sistemul informatic al Fiscului până în ultima zi a lunii precedente. Cu alte cuvinte, dacă documentul este solicitat în cursul lunii august, acesta va conține numai obligațiile de plată înregistrate până în ultima zi a lunii iulie.

Documentul care îți arată ce datorii ai la Fisc nu cuprinde și date privind impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport sau alte impozite locale.

Mai multe informații, AICI.

2. Nota obligațiilor de plată – cuprinde documente dedicate plății directe la Trezoreria Statului. Documentul generat de SPV include datoriile existente în sistemul informatic al ANAF până în ziua de vineri de dinaintea solicitării notei de plată. Mai exact, potrivit informațiilor de pe site-ul Fiscului, „Nota obligațiilor de plată” cuprinde toate obligațiile de plată, atât principale, cât și accesorii.

Acest document conține, în principal, numele persoanei vizate, suma datorată la ANAF, motivul pentru care se face plata, dar și codul IBAN al beneficiarului (unitatea fiscală competentă teritorial). Acesta poate fi tipărit și prezenat la trezorerii pentru plata în numerar a obligațiilor fiscale. De menționat că, în prezent, SPV nu permite efectuarea de plăți online.

Găsiți mai multe informații despre obținerea online a documentul iî baza căruia pot fi plătite datoriile la Fisc, AICI.

3. Situația contribuțiilor de asigurări sociale (sănătate, pensii, somaj) declarate de către angajatori în Declarația 112 – cuprinde informațiile despre asigurările sociale declarate de angajatori.

Mai exact, documentul conține numele contribuabilului, denumirea și CUI-ul angajatorului, venitul brut lunar și cuantumul lunar al contribuțiilor declarate.

Pentru mai multe informații referitoare la modul cum poți afla online dacă angajatorul a declarat contribuțiile sociale, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

4. Printre celelalte documentele pe care contribuabilii le pot obține din fața calculatorului, cu ajutorul Spațiului privat virtual, se numără și certificatul de atestare fiscală. Deși unele documente pot fi obținute pe loc prin intermediul acestui serviciu online, în cazul acestui certificat este necesară o perioadă mai mare de timp.

Pentru a obține un certificat de atestare fiscală, trebuie să alegeți, din zona de solicitări a paginii de start SPV secțiunea „Eliberare documente”. Aici, trebuie să alegeți în primul când „Certificat de atestare fiscală”. Apoi, veți bifa în formular dacă vreți sau nu următoarele:

 • Informații pentru verificarea eligibilității pentru accesarea fondurilor nerambursabile;
 • Detalierea informațiilor de la secțiunile A și B din certificatul de atestare fiscală;
 • Sumele certe, lichide și exigibile pe care le aveți de încasat de la autorități contractante;
 • Precizările referitoare la starea obligațiilor fiscale.

Abia după ce apăsați „Trimitere solicitarea”, veți afla cât timp va dura până ce va fi eliberat certificatul de atestare fiscală, pe care îl veți regăsi în secțiunea de mesje din SPV.

Pentru mai multe amănunte, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

5. Adeverința de venit, care atestă veniturile realizate de o persoană într-un an fiscal, este un alt document care poate fi obținut online de la Fisc folosind Spațiul privat virtual începând cu data de 22 mai 2015. Aceasta este întocmită după o perioadă mai mare de timp, ce se poate întinde pe mai multe zile lucrătoare.

În momentul solicitării unei adeverințe de venit, pe lângă anul pentru care este solicitat actul, serviciul SPV va cere un motiv pentru care un contribuabil are nevoie de acest document. Printre motivele posibile se numără sănătatea, școala, facultatea, pensia, șomajul, alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutorul social și alocația pentru copiii nou-născuți.

Mai multe informații, aici.

În plus, persoanele fizice care se înregistrează în „Spațiul privat virtual” au acces la:

 • decizii de impunere privind plățile anticipate de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri agricole, venituri din străinătate;
 • decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii;
 • amenzi transmise spre urmărire la unitatea fiscală;
 • decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015.

B. Documente emise de contribuabil și comunicate organului fiscal:

 • cerere privind Situația obligațiilor fiscale de plată la data de…;
 • cerere privind Nota obligațiilor de plată;
 • cerere privind Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori.

Noi documente pot fi comunicate online, din 2015

Începând de anul trecut, potrivit Ordinului MFP nr. 572/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 355, persoanele fizice pot comunica Fiscului noi documente prin intermediul Spațiului privat virtual. Este vorba despre:

 • declarație privind veniturile realizate în România aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2014 – formular 200; persoanele fizice care nu dețin un certificat digital calificat au posibilitatea să depună declarația 200 printr-un canal securizat;
 • cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor aferentă impozitului anul datorat începând cu anul 2014 – formular 230;
 • declarație privind venitul estimat/norma de venit aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015 – formular 220.

 AvocatNet.ro a scris în amănunt despre prevederile Ordinului MFP nr. 572/2015, AICI.

Și persoanele juridice pot folosi proceduri online în legătură cu Fiscul

În ceea ce privește contribuabilii persoane juridice, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus la dispoziția lor o aplicație care le permite să își acceseze dosarul fiscal. Aplicația, care poate fi găsită pe site-ul oficial al instituției, în secțiunea declarații electronice, conține informații despre vectorul fiscal, declarațiile depuse la Fisc și obligațiile de plată restante.

Accesul este permis doar acelor contribuabili care dețin un certificat digital calificat.

Ce informații pot fi accesate prin intermediul aplicației?

Date de identificare – în secțiunea de date comune apar codul de identificare fiscală selectat și denumirea, precum și domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face, starea acestuia, ultima declarație de înregistrare/mențiuni, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce privește înregistrarea ca plătitor de TVA și tipul sediului; în secțiunea de date specifice sunt prezentate informațiile caracteristice tipului de contribuabil selectat (agenți economici, PFA, instituții publice, persoane juridice nerezidente).

Vector fiscal – aplicația permite accesul la informații legate de vectorul fiscal asociat pentru fiecare impozit/taxă/contribuție, datele de început și sfârșit și periodicitatea declarării acestora.

Declarații – pot fi aflate informații despre declarațiile depuse de contribuabil, grupate după tipul declarației

Situația sintetică – aici se regăsesc informații referitoare la obligațiile de plată restante, sumele totale fiind grupate pe ani și luni. În acest submeniu se află informațiile referitoare la obligațiile de plată restante:

 • titlu de creanță (declarație, decizie de impunere, decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii etc.);
 • tipul de impozit, taxă, contribuție sau altă sumă datorată bugetului general consolidat;
 • scadența soldului obligației de plată neachitate;
 • categoria de sumă (debit, majorare de întârziere/dobândă, penalitate de întârziere, inclusiv, penalitate și dobândă pentru contribuabilii care beneficiază sau au beneficiat de eșalonare la plată, amendă);
 • termen de plată;
 • soldul debitor reprezentând obligația de plată rămasă neachitată din titlul de creanță.

Mai multe indicații despre folosirea aplicației Dosar fiscal puteți citi AICI și AICI.

Cazierul fiscal, de acum și în format electronic

Începând de anul trecut, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat de oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului. De asemenea, prevederile OG nr. 39/2015 au stabilit că documentul poate fi solicitat și obținut în format electronic.

Până acum, contribuabilii erau obligați să depună cererea de eliberare a certificatului la organul fiscal care le administrează și numai în format fizic.

Citiți mai multe despre procedura de solicitare a unui cazier fiscal, AICI.

 Sursa:

Persoanele fizice din toată țara pot folosi „Spațiul Privat Virtual”, un serviciu oferit de Administrația Națională de Administrare Fiscală încă din toamna anului 2014. Inițial, acesta a funcționat ca un proiect-pilot pentru contribuabilii persoane fizice din București și Ilfov, dar acum este disponibil pentru contribuabilii din toată țara.

În prezent, peste 40.000 de contribuabili s-au înregistrat în SPV, de unde pot descărca deciziile de impunere din 2013 încoace și cu ajutorul căruia pot verifica modul în care angajatorii au declarat contribuţiile de asigurări sociale.

De asemenea, cu ajutorul unui calculator conectat la Internet, pot fi depuse gratuit formularele 200, 220 și 230. Tot online, pot fi solicitate și eliberate adeverințe de venit electronice și certificate de atestare fiscală. În SPV se găsește un istoric al fluxului de documente transmise și eliberate de ANAF. În schimb, persoanele juridice au la îndemână serviciul numit „Dosarul contribuabilului”.

Concret, serviciul online al Fiscului îi ajută pe contribuabili să afle ce obligaţii fiscale au de plată și conturile de trezorerie unde le pot achita. Plățile se pot face prin virament bancar sau prin ordin de plată, dar și prin serviciile de plăți online ale băncilor comerciale. Potrivit unui comunicat al Fiscului remis redacției noastre, o alternativă este și tipărirea notelor de plată către trezorerie.

„Odată înregistrați în Spațiul Privat Virtual, contribuabilii vor primi confirmarea plății, indiferent de modalitatea în care aceasta a fost făcută – prin ordin de plată, în numerar la ghişeul Trezoreriei, prin mandat poştal la oficiile Poştei Române sau prin virament în contul tranzitoriu al Ministerului Finanțelor Publice”, se arată în comunicatul citat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat „Spațiul privat virtual” în toamna lui 2014, după intrarea în vigoare, la 23 iunie 2014, a OUG nr. 40/2014 de modificare a Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455.

Acest serviciu al ANAF, care este gratuit, 24 de ore din 24, pune la dispoziția persoanelor fizice un spațiu virtual prin intermediul căruia are loc comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între ANAF și persoana fizică în legătură cu situația fiscală proprie a acesteia. El nu este obligatoriu, ci doar opțional, astfel încât contribuabilii pot trimite în continuare acte către Fisc și prin poștă sau fax.

Înregistrarea pe site-ul ANAF, obligatorie pentru accesarea „Spațiului privat virtual”

Persoanele fizice pot accesa serviciul ANAF prin două modalități prin care își pot dovedi identitatea, se arată în ordinul MFP nr. 1154/2014.

Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală, se arată în ordinul citat.

De cealaltă parte, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, pentru alte obligații fiscale decât cele prevăzute anterior, precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:

 •     certificate digitale calificate;
 •     credențiale de tip nume/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință OTP.

Despre procedura de identificare prin certificate digitale calificate, AvocatNet.ro a scris pe larg AICI

Persoanele care optează pentru identificarea prin credețiale de tip utilizator/parolă, alături de coduri de autentificare de unică folosință, trebuie să parcurgă o etapă în plus față de cei care folosesc certificate digitale. Mai precis, ei trebuie să se înregistreze pe site-ul ANAF.

La alegerea optiunii „Inregistrare utilizatori”, contribuabilii vor trebui să completeze, într-o pagină web securizată, mai multe câmpuri cu informații personale, respectiv numele și prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail. De asemenea, vor fi introduse și un nume de utilizator și o parolă.

Atenție! Cererea de înregistrare on-line trebuie să fie aprobată fie la ghișeu, fie on-line (prin completare numărului de înregistrare a deciziei emise de ANAF).

După înregistrare și aprobarea cererii, Spațiul privat virtual este pus la dispoziția contribuabilului în termen de două zile lucrătoare de la verificarea corectudinii informațiilor, se arată în Ordinul MFP nr. 1154/2014.

AvocatNet.ro a scris mai multe despre logarea în „Spațiul privat virtual”, AICI.

Ce documente pot fi comunicate prin serviciul „Spatiul privat virtual”?

Prin intermediul SPV, persoanele fizice pot să obțină situația contribuțiilor sociale declarate de către angajatori, situația obligațiilor de plată, nota obligațiilor de plată, precum și adeverințe de venit.

A. Documente emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului

Fiscul emite în mod automat decizii de impunere anuală aferente veniturile realizate începând cu anul 2013 și emise după data de 1 septembrie 2014.

În schimb, următoarele tipuri de documente sunt emise de Fisc la cererea contribuabilului:

1. Situația obligațiilor fiscale de plată – cuprinde toate obligațiile de plată stabilite de Unitatea Fiscală sau de alte instituții și transmise de ANAF în vederea încasării. Documentul mai conține și informații referitoare la termenul până la care trebuie achitate sumele de bani datorate statului.

În actul fiscal sunt incluse datoriile existente în sistemul informatic al Fiscului până în ultima zi a lunii precedente. Cu alte cuvinte, dacă documentul este solicitat în cursul lunii august, acesta va conține numai obligațiile de plată înregistrate până în ultima zi a lunii iulie.

Documentul care îți arată ce datorii ai la Fisc nu cuprinde și date privind impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport sau alte impozite locale.

Mai multe informații, AICI.

2. Nota obligațiilor de plată – cuprinde documente dedicate plății directe la Trezoreria Statului. Documentul generat de SPV include datoriile existente în sistemul informatic al ANAF până în ziua de vineri de dinaintea solicitării notei de plată. Mai exact, potrivit informațiilor de pe site-ul Fiscului, „Nota obligațiilor de plată” cuprinde toate obligațiile de plată, atât principale, cât și accesorii.

Acest document conține, în principal, numele persoanei vizate, suma datorată la ANAF, motivul pentru care se face plata, dar și codul IBAN al beneficiarului (unitatea fiscală competentă teritorial). Acesta poate fi tipărit și prezenat la trezorerii pentru plata în numerar a obligațiilor fiscale. De menționat că, în prezent, SPV nu permite efectuarea de plăți online.

Găsiți mai multe informații despre obținerea online a documentul iî baza căruia pot fi plătite datoriile la Fisc, AICI.

3. Situația contribuțiilor de asigurări sociale (sănătate, pensii, somaj) declarate de către angajatori în Declarația 112 – cuprinde informațiile despre asigurările sociale declarate de angajatori.

Mai exact, documentul conține numele contribuabilului, denumirea și CUI-ul angajatorului, venitul brut lunar și cuantumul lunar al contribuțiilor declarate.

Pentru mai multe informații referitoare la modul cum poți afla online dacă angajatorul a declarat contribuțiile sociale, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

4. Printre celelalte documentele pe care contribuabilii le pot obține din fața calculatorului, cu ajutorul Spațiului privat virtual, se numără și certificatul de atestare fiscală. Deși unele documente pot fi obținute pe loc prin intermediul acestui serviciu online, în cazul acestui certificat este necesară o perioadă mai mare de timp.

Pentru a obține un certificat de atestare fiscală, trebuie să alegeți, din zona de solicitări a paginii de start SPV secțiunea „Eliberare documente”. Aici, trebuie să alegeți în primul când „Certificat de atestare fiscală”. Apoi, veți bifa în formular dacă vreți sau nu următoarele:

 • Informații pentru verificarea eligibilității pentru accesarea fondurilor nerambursabile;
 • Detalierea informațiilor de la secțiunile A și B din certificatul de atestare fiscală;
 • Sumele certe, lichide și exigibile pe care le aveți de încasat de la autorități contractante;
 • Precizările referitoare la starea obligațiilor fiscale.

Abia după ce apăsați „Trimitere solicitarea”, veți afla cât timp va dura până ce va fi eliberat certificatul de atestare fiscală, pe care îl veți regăsi în secțiunea de mesje din SPV.

Pentru mai multe amănunte, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

5. Adeverința de venit, care atestă veniturile realizate de o persoană într-un an fiscal, este un alt document care poate fi obținut online de la Fisc folosind Spațiul privat virtual începând cu data de 22 mai 2015. Aceasta este întocmită după o perioadă mai mare de timp, ce se poate întinde pe mai multe zile lucrătoare.

În momentul solicitării unei adeverințe de venit, pe lângă anul pentru care este solicitat actul, serviciul SPV va cere un motiv pentru care un contribuabil are nevoie de acest document. Printre motivele posibile se numără sănătatea, școala, facultatea, pensia, șomajul, alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutorul social și alocația pentru copiii nou-născuți.

Mai multe informații, aici.

În plus, persoanele fizice care se înregistrează în „Spațiul privat virtual” au acces la:

 • decizii de impunere privind plățile anticipate de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri agricole, venituri din străinătate;
 • decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii;
 • amenzi transmise spre urmărire la unitatea fiscală;
 • decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015.

B. Documente emise de contribuabil și comunicate organului fiscal:

 • cerere privind Situația obligațiilor fiscale de plată la data de…;
 • cerere privind Nota obligațiilor de plată;
 • cerere privind Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori.

Noi documente pot fi comunicate online, din 2015

Începând de anul trecut, potrivit Ordinului MFP nr. 572/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 355, persoanele fizice pot comunica Fiscului noi documente prin intermediul Spațiului privat virtual. Este vorba despre:

 • declarație privind veniturile realizate în România aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2014 – formular 200; persoanele fizice care nu dețin un certificat digital calificat au posibilitatea să depună declarația 200 printr-un canal securizat;
 • cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor aferentă impozitului anul datorat începând cu anul 2014 – formular 230;
 • declarație privind venitul estimat/norma de venit aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015 – formular 220.

 AvocatNet.ro a scris în amănunt despre prevederile Ordinului MFP nr. 572/2015, AICI.

Și persoanele juridice pot folosi proceduri online în legătură cu Fiscul

În ceea ce privește contribuabilii persoane juridice, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus la dispoziția lor o aplicație care le permite să își acceseze dosarul fiscal. Aplicația, care poate fi găsită pe site-ul oficial al instituției, în secțiunea declarații electronice, conține informații despre vectorul fiscal, declarațiile depuse la Fisc și obligațiile de plată restante.

Accesul este permis doar acelor contribuabili care dețin un certificat digital calificat.

Ce informații pot fi accesate prin intermediul aplicației?

Date de identificare – în secțiunea de date comune apar codul de identificare fiscală selectat și denumirea, precum și domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face, starea acestuia, ultima declarație de înregistrare/mențiuni, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce privește înregistrarea ca plătitor de TVA și tipul sediului; în secțiunea de date specifice sunt prezentate informațiile caracteristice tipului de contribuabil selectat (agenți economici, PFA, instituții publice, persoane juridice nerezidente).

Vector fiscal – aplicația permite accesul la informații legate de vectorul fiscal asociat pentru fiecare impozit/taxă/contribuție, datele de început și sfârșit și periodicitatea declarării acestora.

Declarații – pot fi aflate informații despre declarațiile depuse de contribuabil, grupate după tipul declarației

Situația sintetică – aici se regăsesc informații referitoare la obligațiile de plată restante, sumele totale fiind grupate pe ani și luni. În acest submeniu se află informațiile referitoare la obligațiile de plată restante:

 • titlu de creanță (declarație, decizie de impunere, decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii etc.);
 • tipul de impozit, taxă, contribuție sau altă sumă datorată bugetului general consolidat;
 • scadența soldului obligației de plată neachitate;
 • categoria de sumă (debit, majorare de întârziere/dobândă, penalitate de întârziere, inclusiv, penalitate și dobândă pentru contribuabilii care beneficiază sau au beneficiat de eșalonare la plată, amendă);
 • termen de plată;
 • soldul debitor reprezentând obligația de plată rămasă neachitată din titlul de creanță.

Mai multe indicații despre folosirea aplicației Dosar fiscal puteți citi AICI și AICI.

Cazierul fiscal, de acum și în format electronic

Începând de anul trecut, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat de oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului. De asemenea, prevederile OG nr. 39/2015 au stabilit că documentul poate fi solicitat și obținut în format electronic.

Până acum, contribuabilii erau obligați să depună cererea de eliberare a certificatului la organul fiscal care le administrează și numai în format fizic.

Citiți mai multe despre procedura de solicitare a unui cazier fiscal, AICI.

 Sursa:

Persoanele fizice din toată țara pot folosi „Spațiul Privat Virtual”, un serviciu oferit de Administrația Națională de Administrare Fiscală încă din toamna anului 2014. Inițial, acesta a funcționat ca un proiect-pilot pentru contribuabilii persoane fizice din București și Ilfov, dar acum este disponibil pentru contribuabilii din toată țara.

În prezent, peste 40.000 de contribuabili s-au înregistrat în SPV, de unde pot descărca deciziile de impunere din 2013 încoace și cu ajutorul căruia pot verifica modul în care angajatorii au declarat contribuţiile de asigurări sociale.

De asemenea, cu ajutorul unui calculator conectat la Internet, pot fi depuse gratuit formularele 200, 220 și 230. Tot online, pot fi solicitate și eliberate adeverințe de venit electronice și certificate de atestare fiscală. În SPV se găsește un istoric al fluxului de documente transmise și eliberate de ANAF. În schimb, persoanele juridice au la îndemână serviciul numit „Dosarul contribuabilului”.

Concret, serviciul online al Fiscului îi ajută pe contribuabili să afle ce obligaţii fiscale au de plată și conturile de trezorerie unde le pot achita. Plățile se pot face prin virament bancar sau prin ordin de plată, dar și prin serviciile de plăți online ale băncilor comerciale. Potrivit unui comunicat al Fiscului remis redacției noastre, o alternativă este și tipărirea notelor de plată către trezorerie.

„Odată înregistrați în Spațiul Privat Virtual, contribuabilii vor primi confirmarea plății, indiferent de modalitatea în care aceasta a fost făcută – prin ordin de plată, în numerar la ghişeul Trezoreriei, prin mandat poştal la oficiile Poştei Române sau prin virament în contul tranzitoriu al Ministerului Finanțelor Publice”, se arată în comunicatul citat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat „Spațiul privat virtual” în toamna lui 2014, după intrarea în vigoare, la 23 iunie 2014, a OUG nr. 40/2014 de modificare a Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455.

Acest serviciu al ANAF, care este gratuit, 24 de ore din 24, pune la dispoziția persoanelor fizice un spațiu virtual prin intermediul căruia are loc comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între ANAF și persoana fizică în legătură cu situația fiscală proprie a acesteia. El nu este obligatoriu, ci doar opțional, astfel încât contribuabilii pot trimite în continuare acte către Fisc și prin poștă sau fax.

Înregistrarea pe site-ul ANAF, obligatorie pentru accesarea „Spațiului privat virtual”

Persoanele fizice pot accesa serviciul ANAF prin două modalități prin care își pot dovedi identitatea, se arată în ordinul MFP nr. 1154/2014.

Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală, se arată în ordinul citat.

De cealaltă parte, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, pentru alte obligații fiscale decât cele prevăzute anterior, precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:

 •     certificate digitale calificate;
 •     credențiale de tip nume/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință OTP.

Despre procedura de identificare prin certificate digitale calificate, AvocatNet.ro a scris pe larg AICI

Persoanele care optează pentru identificarea prin credețiale de tip utilizator/parolă, alături de coduri de autentificare de unică folosință, trebuie să parcurgă o etapă în plus față de cei care folosesc certificate digitale. Mai precis, ei trebuie să se înregistreze pe site-ul ANAF.

La alegerea optiunii „Inregistrare utilizatori”, contribuabilii vor trebui să completeze, într-o pagină web securizată, mai multe câmpuri cu informații personale, respectiv numele și prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail. De asemenea, vor fi introduse și un nume de utilizator și o parolă.

Atenție! Cererea de înregistrare on-line trebuie să fie aprobată fie la ghișeu, fie on-line (prin completare numărului de înregistrare a deciziei emise de ANAF).

După înregistrare și aprobarea cererii, Spațiul privat virtual este pus la dispoziția contribuabilului în termen de două zile lucrătoare de la verificarea corectudinii informațiilor, se arată în Ordinul MFP nr. 1154/2014.

AvocatNet.ro a scris mai multe despre logarea în „Spațiul privat virtual”, AICI.

Ce documente pot fi comunicate prin serviciul „Spatiul privat virtual”?

Prin intermediul SPV, persoanele fizice pot să obțină situația contribuțiilor sociale declarate de către angajatori, situația obligațiilor de plată, nota obligațiilor de plată, precum și adeverințe de venit.

A. Documente emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului

Fiscul emite în mod automat decizii de impunere anuală aferente veniturile realizate începând cu anul 2013 și emise după data de 1 septembrie 2014.

În schimb, următoarele tipuri de documente sunt emise de Fisc la cererea contribuabilului:

1. Situația obligațiilor fiscale de plată – cuprinde toate obligațiile de plată stabilite de Unitatea Fiscală sau de alte instituții și transmise de ANAF în vederea încasării. Documentul mai conține și informații referitoare la termenul până la care trebuie achitate sumele de bani datorate statului.

În actul fiscal sunt incluse datoriile existente în sistemul informatic al Fiscului până în ultima zi a lunii precedente. Cu alte cuvinte, dacă documentul este solicitat în cursul lunii august, acesta va conține numai obligațiile de plată înregistrate până în ultima zi a lunii iulie.

Documentul care îți arată ce datorii ai la Fisc nu cuprinde și date privind impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport sau alte impozite locale.

Mai multe informații, AICI.

2. Nota obligațiilor de plată – cuprinde documente dedicate plății directe la Trezoreria Statului. Documentul generat de SPV include datoriile existente în sistemul informatic al ANAF până în ziua de vineri de dinaintea solicitării notei de plată. Mai exact, potrivit informațiilor de pe site-ul Fiscului, „Nota obligațiilor de plată” cuprinde toate obligațiile de plată, atât principale, cât și accesorii.

Acest document conține, în principal, numele persoanei vizate, suma datorată la ANAF, motivul pentru care se face plata, dar și codul IBAN al beneficiarului (unitatea fiscală competentă teritorial). Acesta poate fi tipărit și prezenat la trezorerii pentru plata în numerar a obligațiilor fiscale. De menționat că, în prezent, SPV nu permite efectuarea de plăți online.

Găsiți mai multe informații despre obținerea online a documentul iî baza căruia pot fi plătite datoriile la Fisc, AICI.

3. Situația contribuțiilor de asigurări sociale (sănătate, pensii, somaj) declarate de către angajatori în Declarația 112 – cuprinde informațiile despre asigurările sociale declarate de angajatori.

Mai exact, documentul conține numele contribuabilului, denumirea și CUI-ul angajatorului, venitul brut lunar și cuantumul lunar al contribuțiilor declarate.

Pentru mai multe informații referitoare la modul cum poți afla online dacă angajatorul a declarat contribuțiile sociale, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

4. Printre celelalte documentele pe care contribuabilii le pot obține din fața calculatorului, cu ajutorul Spațiului privat virtual, se numără și certificatul de atestare fiscală. Deși unele documente pot fi obținute pe loc prin intermediul acestui serviciu online, în cazul acestui certificat este necesară o perioadă mai mare de timp.

Pentru a obține un certificat de atestare fiscală, trebuie să alegeți, din zona de solicitări a paginii de start SPV secțiunea „Eliberare documente”. Aici, trebuie să alegeți în primul când „Certificat de atestare fiscală”. Apoi, veți bifa în formular dacă vreți sau nu următoarele:

 • Informații pentru verificarea eligibilității pentru accesarea fondurilor nerambursabile;
 • Detalierea informațiilor de la secțiunile A și B din certificatul de atestare fiscală;
 • Sumele certe, lichide și exigibile pe care le aveți de încasat de la autorități contractante;
 • Precizările referitoare la starea obligațiilor fiscale.

Abia după ce apăsați „Trimitere solicitarea”, veți afla cât timp va dura până ce va fi eliberat certificatul de atestare fiscală, pe care îl veți regăsi în secțiunea de mesje din SPV.

Pentru mai multe amănunte, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

5. Adeverința de venit, care atestă veniturile realizate de o persoană într-un an fiscal, este un alt document care poate fi obținut online de la Fisc folosind Spațiul privat virtual începând cu data de 22 mai 2015. Aceasta este întocmită după o perioadă mai mare de timp, ce se poate întinde pe mai multe zile lucrătoare.

În momentul solicitării unei adeverințe de venit, pe lângă anul pentru care este solicitat actul, serviciul SPV va cere un motiv pentru care un contribuabil are nevoie de acest document. Printre motivele posibile se numără sănătatea, școala, facultatea, pensia, șomajul, alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutorul social și alocația pentru copiii nou-născuți.

Mai multe informații, aici.

În plus, persoanele fizice care se înregistrează în „Spațiul privat virtual” au acces la:

 • decizii de impunere privind plățile anticipate de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri agricole, venituri din străinătate;
 • decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii;
 • amenzi transmise spre urmărire la unitatea fiscală;
 • decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015.

B. Documente emise de contribuabil și comunicate organului fiscal:

 • cerere privind Situația obligațiilor fiscale de plată la data de…;
 • cerere privind Nota obligațiilor de plată;
 • cerere privind Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori.

Noi documente pot fi comunicate online, din 2015

Începând de anul trecut, potrivit Ordinului MFP nr. 572/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 355, persoanele fizice pot comunica Fiscului noi documente prin intermediul Spațiului privat virtual. Este vorba despre:

 • declarație privind veniturile realizate în România aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2014 – formular 200; persoanele fizice care nu dețin un certificat digital calificat au posibilitatea să depună declarația 200 printr-un canal securizat;
 • cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor aferentă impozitului anul datorat începând cu anul 2014 – formular 230;
 • declarație privind venitul estimat/norma de venit aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015 – formular 220.

 AvocatNet.ro a scris în amănunt despre prevederile Ordinului MFP nr. 572/2015, AICI.

Și persoanele juridice pot folosi proceduri online în legătură cu Fiscul

În ceea ce privește contribuabilii persoane juridice, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus la dispoziția lor o aplicație care le permite să își acceseze dosarul fiscal. Aplicația, care poate fi găsită pe site-ul oficial al instituției, în secțiunea declarații electronice, conține informații despre vectorul fiscal, declarațiile depuse la Fisc și obligațiile de plată restante.

Accesul este permis doar acelor contribuabili care dețin un certificat digital calificat.

Ce informații pot fi accesate prin intermediul aplicației?

Date de identificare – în secțiunea de date comune apar codul de identificare fiscală selectat și denumirea, precum și domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face, starea acestuia, ultima declarație de înregistrare/mențiuni, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce privește înregistrarea ca plătitor de TVA și tipul sediului; în secțiunea de date specifice sunt prezentate informațiile caracteristice tipului de contribuabil selectat (agenți economici, PFA, instituții publice, persoane juridice nerezidente).

Vector fiscal – aplicația permite accesul la informații legate de vectorul fiscal asociat pentru fiecare impozit/taxă/contribuție, datele de început și sfârșit și periodicitatea declarării acestora.

Declarații – pot fi aflate informații despre declarațiile depuse de contribuabil, grupate după tipul declarației

Situația sintetică – aici se regăsesc informații referitoare la obligațiile de plată restante, sumele totale fiind grupate pe ani și luni. În acest submeniu se află informațiile referitoare la obligațiile de plată restante:

 • titlu de creanță (declarație, decizie de impunere, decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii etc.);
 • tipul de impozit, taxă, contribuție sau altă sumă datorată bugetului general consolidat;
 • scadența soldului obligației de plată neachitate;
 • categoria de sumă (debit, majorare de întârziere/dobândă, penalitate de întârziere, inclusiv, penalitate și dobândă pentru contribuabilii care beneficiază sau au beneficiat de eșalonare la plată, amendă);
 • termen de plată;
 • soldul debitor reprezentând obligația de plată rămasă neachitată din titlul de creanță.

Mai multe indicații despre folosirea aplicației Dosar fiscal puteți citi AICI și AICI.

Cazierul fiscal, de acum și în format electronic

Începând de anul trecut, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat de oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului. De asemenea, prevederile OG nr. 39/2015 au stabilit că documentul poate fi solicitat și obținut în format electronic.

Până acum, contribuabilii erau obligați să depună cererea de eliberare a certificatului la organul fiscal care le administrează și numai în format fizic.

Citiți mai multe despre procedura de solicitare a unui cazier fiscal, AICI.

Persoanele fizice din toată țara pot folosi „Spațiul Privat Virtual”, un serviciu oferit de Administrația Națională de Administrare Fiscală încă din toamna anului 2014. Inițial, acesta a funcționat ca un proiect-pilot pentru contribuabilii persoane fizice din București și Ilfov, dar acum este disponibil pentru contribuabilii din toată țara.

În prezent, peste 40.000 de contribuabili s-au înregistrat în SPV, de unde pot descărca deciziile de impunere din 2013 încoace și cu ajutorul căruia pot verifica modul în care angajatorii au declarat contribuţiile de asigurări sociale.

De asemenea, cu ajutorul unui calculator conectat la Internet, pot fi depuse gratuit formularele 200, 220 și 230. Tot online, pot fi solicitate și eliberate adeverințe de venit electronice și certificate de atestare fiscală. În SPV se găsește un istoric al fluxului de documente transmise și eliberate de ANAF. În schimb, persoanele juridice au la îndemână serviciul numit „Dosarul contribuabilului”.

Concret, serviciul online al Fiscului îi ajută pe contribuabili să afle ce obligaţii fiscale au de plată și conturile de trezorerie unde le pot achita. Plățile se pot face prin virament bancar sau prin ordin de plată, dar și prin serviciile de plăți online ale băncilor comerciale. Potrivit unui comunicat al Fiscului remis redacției noastre, o alternativă este și tipărirea notelor de plată către trezorerie.

„Odată înregistrați în Spațiul Privat Virtual, contribuabilii vor primi confirmarea plății, indiferent de modalitatea în care aceasta a fost făcută – prin ordin de plată, în numerar la ghişeul Trezoreriei, prin mandat poştal la oficiile Poştei Române sau prin virament în contul tranzitoriu al Ministerului Finanțelor Publice”, se arată în comunicatul citat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat „Spațiul privat virtual” în toamna lui 2014, după intrarea în vigoare, la 23 iunie 2014, a OUG nr. 40/2014 de modificare a Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455.

Acest serviciu al ANAF, care este gratuit, 24 de ore din 24, pune la dispoziția persoanelor fizice un spațiu virtual prin intermediul căruia are loc comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între ANAF și persoana fizică în legătură cu situația fiscală proprie a acesteia. El nu este obligatoriu, ci doar opțional, astfel încât contribuabilii pot trimite în continuare acte către Fisc și prin poștă sau fax.

Înregistrarea pe site-ul ANAF, obligatorie pentru accesarea „Spațiului privat virtual”

Persoanele fizice pot accesa serviciul ANAF prin două modalități prin care își pot dovedi identitatea, se arată în ordinul MFP nr. 1154/2014.

Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală, se arată în ordinul citat.

De cealaltă parte, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, pentru alte obligații fiscale decât cele prevăzute anterior, precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:

 •     certificate digitale calificate;
 •     credențiale de tip nume/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință OTP.

Despre procedura de identificare prin certificate digitale calificate, AvocatNet.ro a scris pe larg AICI

Persoanele care optează pentru identificarea prin credețiale de tip utilizator/parolă, alături de coduri de autentificare de unică folosință, trebuie să parcurgă o etapă în plus față de cei care folosesc certificate digitale. Mai precis, ei trebuie să se înregistreze pe site-ul ANAF.

La alegerea optiunii „Inregistrare utilizatori”, contribuabilii vor trebui să completeze, într-o pagină web securizată, mai multe câmpuri cu informații personale, respectiv numele și prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail. De asemenea, vor fi introduse și un nume de utilizator și o parolă.

Atenție! Cererea de înregistrare on-line trebuie să fie aprobată fie la ghișeu, fie on-line (prin completare numărului de înregistrare a deciziei emise de ANAF).

După înregistrare și aprobarea cererii, Spațiul privat virtual este pus la dispoziția contribuabilului în termen de două zile lucrătoare de la verificarea corectudinii informațiilor, se arată în Ordinul MFP nr. 1154/2014.

AvocatNet.ro a scris mai multe despre logarea în „Spațiul privat virtual”, AICI.

Ce documente pot fi comunicate prin serviciul „Spatiul privat virtual”?

Prin intermediul SPV, persoanele fizice pot să obțină situația contribuțiilor sociale declarate de către angajatori, situația obligațiilor de plată, nota obligațiilor de plată, precum și adeverințe de venit.

A. Documente emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului

Fiscul emite în mod automat decizii de impunere anuală aferente veniturile realizate începând cu anul 2013 și emise după data de 1 septembrie 2014.

În schimb, următoarele tipuri de documente sunt emise de Fisc la cererea contribuabilului:

1. Situația obligațiilor fiscale de plată – cuprinde toate obligațiile de plată stabilite de Unitatea Fiscală sau de alte instituții și transmise de ANAF în vederea încasării. Documentul mai conține și informații referitoare la termenul până la care trebuie achitate sumele de bani datorate statului.

În actul fiscal sunt incluse datoriile existente în sistemul informatic al Fiscului până în ultima zi a lunii precedente. Cu alte cuvinte, dacă documentul este solicitat în cursul lunii august, acesta va conține numai obligațiile de plată înregistrate până în ultima zi a lunii iulie.

Documentul care îți arată ce datorii ai la Fisc nu cuprinde și date privind impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport sau alte impozite locale.

Mai multe informații, AICI.

2. Nota obligațiilor de plată – cuprinde documente dedicate plății directe la Trezoreria Statului. Documentul generat de SPV include datoriile existente în sistemul informatic al ANAF până în ziua de vineri de dinaintea solicitării notei de plată. Mai exact, potrivit informațiilor de pe site-ul Fiscului, „Nota obligațiilor de plată” cuprinde toate obligațiile de plată, atât principale, cât și accesorii.

Acest document conține, în principal, numele persoanei vizate, suma datorată la ANAF, motivul pentru care se face plata, dar și codul IBAN al beneficiarului (unitatea fiscală competentă teritorial). Acesta poate fi tipărit și prezenat la trezorerii pentru plata în numerar a obligațiilor fiscale. De menționat că, în prezent, SPV nu permite efectuarea de plăți online.

Găsiți mai multe informații despre obținerea online a documentul iî baza căruia pot fi plătite datoriile la Fisc, AICI.

3. Situația contribuțiilor de asigurări sociale (sănătate, pensii, somaj) declarate de către angajatori în Declarația 112 – cuprinde informațiile despre asigurările sociale declarate de angajatori.

Mai exact, documentul conține numele contribuabilului, denumirea și CUI-ul angajatorului, venitul brut lunar și cuantumul lunar al contribuțiilor declarate.

Pentru mai multe informații referitoare la modul cum poți afla online dacă angajatorul a declarat contribuțiile sociale, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

4. Printre celelalte documentele pe care contribuabilii le pot obține din fața calculatorului, cu ajutorul Spațiului privat virtual, se numără și certificatul de atestare fiscală. Deși unele documente pot fi obținute pe loc prin intermediul acestui serviciu online, în cazul acestui certificat este necesară o perioadă mai mare de timp.

Pentru a obține un certificat de atestare fiscală, trebuie să alegeți, din zona de solicitări a paginii de start SPV secțiunea „Eliberare documente”. Aici, trebuie să alegeți în primul când „Certificat de atestare fiscală”. Apoi, veți bifa în formular dacă vreți sau nu următoarele:

 • Informații pentru verificarea eligibilității pentru accesarea fondurilor nerambursabile;
 • Detalierea informațiilor de la secțiunile A și B din certificatul de atestare fiscală;
 • Sumele certe, lichide și exigibile pe care le aveți de încasat de la autorități contractante;
 • Precizările referitoare la starea obligațiilor fiscale.

Abia după ce apăsați „Trimitere solicitarea”, veți afla cât timp va dura până ce va fi eliberat certificatul de atestare fiscală, pe care îl veți regăsi în secțiunea de mesje din SPV.

Pentru mai multe amănunte, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

5. Adeverința de venit, care atestă veniturile realizate de o persoană într-un an fiscal, este un alt document care poate fi obținut online de la Fisc folosind Spațiul privat virtual începând cu data de 22 mai 2015. Aceasta este întocmită după o perioadă mai mare de timp, ce se poate întinde pe mai multe zile lucrătoare.

În momentul solicitării unei adeverințe de venit, pe lângă anul pentru care este solicitat actul, serviciul SPV va cere un motiv pentru care un contribuabil are nevoie de acest document. Printre motivele posibile se numără sănătatea, școala, facultatea, pensia, șomajul, alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutorul social și alocația pentru copiii nou-născuți.

Mai multe informații, aici.

În plus, persoanele fizice care se înregistrează în „Spațiul privat virtual” au acces la:

 • decizii de impunere privind plățile anticipate de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri agricole, venituri din străinătate;
 • decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii;
 • amenzi transmise spre urmărire la unitatea fiscală;
 • decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015.

B. Documente emise de contribuabil și comunicate organului fiscal:

 • cerere privind Situația obligațiilor fiscale de plată la data de…;
 • cerere privind Nota obligațiilor de plată;
 • cerere privind Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori.

Noi documente pot fi comunicate online, din 2015

Începând de anul trecut, potrivit Ordinului MFP nr. 572/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 355, persoanele fizice pot comunica Fiscului noi documente prin intermediul Spațiului privat virtual. Este vorba despre:

 • declarație privind veniturile realizate în România aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2014 – formular 200; persoanele fizice care nu dețin un certificat digital calificat au posibilitatea să depună declarația 200 printr-un canal securizat;
 • cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor aferentă impozitului anul datorat începând cu anul 2014 – formular 230;
 • declarație privind venitul estimat/norma de venit aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015 – formular 220.

 AvocatNet.ro a scris în amănunt despre prevederile Ordinului MFP nr. 572/2015, AICI.

Și persoanele juridice pot folosi proceduri online în legătură cu Fiscul

În ceea ce privește contribuabilii persoane juridice, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus la dispoziția lor o aplicație care le permite să își acceseze dosarul fiscal. Aplicația, care poate fi găsită pe site-ul oficial al instituției, în secțiunea declarații electronice, conține informații despre vectorul fiscal, declarațiile depuse la Fisc și obligațiile de plată restante.

Accesul este permis doar acelor contribuabili care dețin un certificat digital calificat.

Ce informații pot fi accesate prin intermediul aplicației?

Date de identificare – în secțiunea de date comune apar codul de identificare fiscală selectat și denumirea, precum și domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face, starea acestuia, ultima declarație de înregistrare/mențiuni, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce privește înregistrarea ca plătitor de TVA și tipul sediului; în secțiunea de date specifice sunt prezentate informațiile caracteristice tipului de contribuabil selectat (agenți economici, PFA, instituții publice, persoane juridice nerezidente).

Vector fiscal – aplicația permite accesul la informații legate de vectorul fiscal asociat pentru fiecare impozit/taxă/contribuție, datele de început și sfârșit și periodicitatea declarării acestora.

Declarații – pot fi aflate informații despre declarațiile depuse de contribuabil, grupate după tipul declarației

Situația sintetică – aici se regăsesc informații referitoare la obligațiile de plată restante, sumele totale fiind grupate pe ani și luni. În acest submeniu se află informațiile referitoare la obligațiile de plată restante:

 • titlu de creanță (declarație, decizie de impunere, decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii etc.);
 • tipul de impozit, taxă, contribuție sau altă sumă datorată bugetului general consolidat;
 • scadența soldului obligației de plată neachitate;
 • categoria de sumă (debit, majorare de întârziere/dobândă, penalitate de întârziere, inclusiv, penalitate și dobândă pentru contribuabilii care beneficiază sau au beneficiat de eșalonare la plată, amendă);
 • termen de plată;
 • soldul debitor reprezentând obligația de plată rămasă neachitată din titlul de creanță.

Mai multe indicații despre folosirea aplicației Dosar fiscal puteți citi AICI și AICI.

Cazierul fiscal, de acum și în format electronic

Începând de anul trecut, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat de oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului. De asemenea, prevederile OG nr. 39/2015 au stabilit că documentul poate fi solicitat și obținut în format electronic.

Până acum, contribuabilii erau obligați să depună cererea de eliberare a certificatului la organul fiscal care le administrează și numai în format fizic.

Citiți mai multe despre procedura de solicitare a unui cazier fiscal, AICI.

 sursa

Persoanele fizice din toată țara pot folosi „Spațiul Privat Virtual”, un serviciu oferit de Administrația Națională de Administrare Fiscală încă din toamna anului 2014. Inițial, acesta a funcționat ca un proiect-pilot pentru contribuabilii persoane fizice din București și Ilfov, dar acum este disponibil pentru contribuabilii din toată țara.

În prezent, peste 40.000 de contribuabili s-au înregistrat în SPV, de unde pot descărca deciziile de impunere din 2013 încoace și cu ajutorul căruia pot verifica modul în care angajatorii au declarat contribuţiile de asigurări sociale.

De asemenea, cu ajutorul unui calculator conectat la Internet, pot fi depuse gratuit formularele 200, 220 și 230. Tot online, pot fi solicitate și eliberate adeverințe de venit electronice și certificate de atestare fiscală. În SPV se găsește un istoric al fluxului de documente transmise și eliberate de ANAF. În schimb, persoanele juridice au la îndemână serviciul numit „Dosarul contribuabilului”.

Concret, serviciul online al Fiscului îi ajută pe contribuabili să afle ce obligaţii fiscale au de plată și conturile de trezorerie unde le pot achita. Plățile se pot face prin virament bancar sau prin ordin de plată, dar și prin serviciile de plăți online ale băncilor comerciale. Potrivit unui comunicat al Fiscului remis redacției noastre, o alternativă este și tipărirea notelor de plată către trezorerie.

„Odată înregistrați în Spațiul Privat Virtual, contribuabilii vor primi confirmarea plății, indiferent de modalitatea în care aceasta a fost făcută – prin ordin de plată, în numerar la ghişeul Trezoreriei, prin mandat poştal la oficiile Poştei Române sau prin virament în contul tranzitoriu al Ministerului Finanțelor Publice”, se arată în comunicatul citat.

Agenția Națională de Administrare Fiscală a lansat „Spațiul privat virtual” în toamna lui 2014, după intrarea în vigoare, la 23 iunie 2014, a OUG nr. 40/2014 de modificare a Codului fiscal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 455.

Acest serviciu al ANAF, care este gratuit, 24 de ore din 24, pune la dispoziția persoanelor fizice un spațiu virtual prin intermediul căruia are loc comunicarea electronică a informațiilor și înscrisurilor între ANAF și persoana fizică în legătură cu situația fiscală proprie a acesteia. El nu este obligatoriu, ci doar opțional, astfel încât contribuabilii pot trimite în continuare acte către Fisc și prin poștă sau fax.

Înregistrarea pe site-ul ANAF, obligatorie pentru accesarea „Spațiului privat virtual”

Persoanele fizice pot accesa serviciul ANAF prin două modalități prin care își pot dovedi identitatea, se arată în ordinul MFP nr. 1154/2014.

Persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent ori exercită profesii libere se identifică electronic cu certificate digitale calificate numai pentru obligațiile fiscale pentru care, în relația cu organul fiscal, se identifică prin codul de înregistrare fiscală, se arată în ordinul citat.

De cealaltă parte, persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, pentru alte obligații fiscale decât cele prevăzute anterior, precum și celelalte persoane fizice se identifică electronic prin oricare dintre următoarele dispozitive:

 •     certificate digitale calificate;
 •     credențiale de tip nume/parolă însoțite de coduri de autentificare de unică folosință OTP.

Despre procedura de identificare prin certificate digitale calificate, AvocatNet.ro a scris pe larg AICI

Persoanele care optează pentru identificarea prin credețiale de tip utilizator/parolă, alături de coduri de autentificare de unică folosință, trebuie să parcurgă o etapă în plus față de cei care folosesc certificate digitale. Mai precis, ei trebuie să se înregistreze pe site-ul ANAF.

La alegerea optiunii „Inregistrare utilizatori”, contribuabilii vor trebui să completeze, într-o pagină web securizată, mai multe câmpuri cu informații personale, respectiv numele și prenumele, codul numeric personal, tipul actului de identitate, seria și numărul actului de identitate, numărul de telefon mobil și adresa de e-mail. De asemenea, vor fi introduse și un nume de utilizator și o parolă.

Atenție! Cererea de înregistrare on-line trebuie să fie aprobată fie la ghișeu, fie on-line (prin completare numărului de înregistrare a deciziei emise de ANAF).

După înregistrare și aprobarea cererii, Spațiul privat virtual este pus la dispoziția contribuabilului în termen de două zile lucrătoare de la verificarea corectudinii informațiilor, se arată în Ordinul MFP nr. 1154/2014.

AvocatNet.ro a scris mai multe despre logarea în „Spațiul privat virtual”, AICI.

Ce documente pot fi comunicate prin serviciul „Spatiul privat virtual”?

Prin intermediul SPV, persoanele fizice pot să obțină situația contribuțiilor sociale declarate de către angajatori, situația obligațiilor de plată, nota obligațiilor de plată, precum și adeverințe de venit.

A. Documente emise de organul fiscal și comunicate contribuabilului

Fiscul emite în mod automat decizii de impunere anuală aferente veniturile realizate începând cu anul 2013 și emise după data de 1 septembrie 2014.

În schimb, următoarele tipuri de documente sunt emise de Fisc la cererea contribuabilului:

1. Situația obligațiilor fiscale de plată – cuprinde toate obligațiile de plată stabilite de Unitatea Fiscală sau de alte instituții și transmise de ANAF în vederea încasării. Documentul mai conține și informații referitoare la termenul până la care trebuie achitate sumele de bani datorate statului.

În actul fiscal sunt incluse datoriile existente în sistemul informatic al Fiscului până în ultima zi a lunii precedente. Cu alte cuvinte, dacă documentul este solicitat în cursul lunii august, acesta va conține numai obligațiile de plată înregistrate până în ultima zi a lunii iulie.

Documentul care îți arată ce datorii ai la Fisc nu cuprinde și date privind impozitul pe clădiri, impozitul pe terenuri, impozitul pe mijloacele de transport sau alte impozite locale.

Mai multe informații, AICI.

2. Nota obligațiilor de plată – cuprinde documente dedicate plății directe la Trezoreria Statului. Documentul generat de SPV include datoriile existente în sistemul informatic al ANAF până în ziua de vineri de dinaintea solicitării notei de plată. Mai exact, potrivit informațiilor de pe site-ul Fiscului, „Nota obligațiilor de plată” cuprinde toate obligațiile de plată, atât principale, cât și accesorii.

Acest document conține, în principal, numele persoanei vizate, suma datorată la ANAF, motivul pentru care se face plata, dar și codul IBAN al beneficiarului (unitatea fiscală competentă teritorial). Acesta poate fi tipărit și prezenat la trezorerii pentru plata în numerar a obligațiilor fiscale. De menționat că, în prezent, SPV nu permite efectuarea de plăți online.

Găsiți mai multe informații despre obținerea online a documentul iî baza căruia pot fi plătite datoriile la Fisc, AICI.

3. Situația contribuțiilor de asigurări sociale (sănătate, pensii, somaj) declarate de către angajatori în Declarația 112 – cuprinde informațiile despre asigurările sociale declarate de angajatori.

Mai exact, documentul conține numele contribuabilului, denumirea și CUI-ul angajatorului, venitul brut lunar și cuantumul lunar al contribuțiilor declarate.

Pentru mai multe informații referitoare la modul cum poți afla online dacă angajatorul a declarat contribuțiile sociale, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

4. Printre celelalte documentele pe care contribuabilii le pot obține din fața calculatorului, cu ajutorul Spațiului privat virtual, se numără și certificatul de atestare fiscală. Deși unele documente pot fi obținute pe loc prin intermediul acestui serviciu online, în cazul acestui certificat este necesară o perioadă mai mare de timp.

Pentru a obține un certificat de atestare fiscală, trebuie să alegeți, din zona de solicitări a paginii de start SPV secțiunea „Eliberare documente”. Aici, trebuie să alegeți în primul când „Certificat de atestare fiscală”. Apoi, veți bifa în formular dacă vreți sau nu următoarele:

 • Informații pentru verificarea eligibilității pentru accesarea fondurilor nerambursabile;
 • Detalierea informațiilor de la secțiunile A și B din certificatul de atestare fiscală;
 • Sumele certe, lichide și exigibile pe care le aveți de încasat de la autorități contractante;
 • Precizările referitoare la starea obligațiilor fiscale.

Abia după ce apăsați „Trimitere solicitarea”, veți afla cât timp va dura până ce va fi eliberat certificatul de atestare fiscală, pe care îl veți regăsi în secțiunea de mesje din SPV.

Pentru mai multe amănunte, citiți acest articol scris de AvocatNet.ro.

5. Adeverința de venit, care atestă veniturile realizate de o persoană într-un an fiscal, este un alt document care poate fi obținut online de la Fisc folosind Spațiul privat virtual începând cu data de 22 mai 2015. Aceasta este întocmită după o perioadă mai mare de timp, ce se poate întinde pe mai multe zile lucrătoare.

În momentul solicitării unei adeverințe de venit, pe lângă anul pentru care este solicitat actul, serviciul SPV va cere un motiv pentru care un contribuabil are nevoie de acest document. Printre motivele posibile se numără sănătatea, școala, facultatea, pensia, șomajul, alocația de stat pentru copii, indemnizația pentru creșterea copilului, ajutorul pentru încălzirea locuinței, ajutorul social și alocația pentru copiii nou-născuți.

Mai multe informații, aici.

În plus, persoanele fizice care se înregistrează în „Spațiul privat virtual” au acces la:

 • decizii de impunere privind plățile anticipate de impozit și de contribuții de asigurări sociale de sănătate aferente veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, din drepturi de proprietate intelectuală, venituri agricole, venituri din străinătate;
 • decizii referitoare la obligațiile de plată accesorii;
 • amenzi transmise spre urmărire la unitatea fiscală;
 • decizii de impunere anuală aferente veniturilor realizate începând cu anul 2013;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de impozit pe venit/contribuții de asigurări sociale de sănătate precum și privind obligațiile de plată cu titlu de contribuții de asigurări sociale (formular 260), pentru veniturile realizate începând cu anul 2015;
 • decizie de impunere privind plățile anticipate cu titlu de contribuții de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor (formular 650) pentru veniturile realizate începând cu anul 2015.

B. Documente emise de contribuabil și comunicate organului fiscal:

 • cerere privind Situația obligațiilor fiscale de plată la data de…;
 • cerere privind Nota obligațiilor de plată;
 • cerere privind Situația contribuțiilor de asigurări sociale declarate de către angajatori.

Noi documente pot fi comunicate online, din 2015

Începând de anul trecut, potrivit Ordinului MFP nr. 572/2015, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 355, persoanele fizice pot comunica Fiscului noi documente prin intermediul Spațiului privat virtual. Este vorba despre:

 • declarație privind veniturile realizate în România aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2014 – formular 200; persoanele fizice care nu dețin un certificat digital calificat au posibilitatea să depună declarația 200 printr-un canal securizat;
 • cerere privind destinația sumei reprezentând până la 2% din impozitul anual pe veniturile din salarii și asimilate salariilor aferentă impozitului anul datorat începând cu anul 2014 – formular 230;
 • declarație privind venitul estimat/norma de venit aferentă veniturilor realizate începând cu anul 2015 – formular 220.

 AvocatNet.ro a scris în amănunt despre prevederile Ordinului MFP nr. 572/2015, AICI.

Și persoanele juridice pot folosi proceduri online în legătură cu Fiscul

În ceea ce privește contribuabilii persoane juridice, Agenția Națională de Administrare Fiscală a pus la dispoziția lor o aplicație care le permite să își acceseze dosarul fiscal. Aplicația, care poate fi găsită pe site-ul oficial al instituției, în secțiunea declarații electronice, conține informații despre vectorul fiscal, declarațiile depuse la Fisc și obligațiile de plată restante.

Accesul este permis doar acelor contribuabili care dețin un certificat digital calificat.

Ce informații pot fi accesate prin intermediul aplicației?

Date de identificare – în secțiunea de date comune apar codul de identificare fiscală selectat și denumirea, precum și domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face, starea acestuia, ultima declarație de înregistrare/mențiuni, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce privește înregistrarea ca plătitor de TVA și tipul sediului; în secțiunea de date specifice sunt prezentate informațiile caracteristice tipului de contribuabil selectat (agenți economici, PFA, instituții publice, persoane juridice nerezidente).

Vector fiscal – aplicația permite accesul la informații legate de vectorul fiscal asociat pentru fiecare impozit/taxă/contribuție, datele de început și sfârșit și periodicitatea declarării acestora.

Declarații – pot fi aflate informații despre declarațiile depuse de contribuabil, grupate după tipul declarației

Situația sintetică – aici se regăsesc informații referitoare la obligațiile de plată restante, sumele totale fiind grupate pe ani și luni. În acest submeniu se află informațiile referitoare la obligațiile de plată restante:

 • titlu de creanță (declarație, decizie de impunere, decizie referitoare la obligațiile de plată accesorii etc.);
 • tipul de impozit, taxă, contribuție sau altă sumă datorată bugetului general consolidat;
 • scadența soldului obligației de plată neachitate;
 • categoria de sumă (debit, majorare de întârziere/dobândă, penalitate de întârziere, inclusiv, penalitate și dobândă pentru contribuabilii care beneficiază sau au beneficiat de eșalonare la plată, amendă);
 • termen de plată;
 • soldul debitor reprezentând obligația de plată rămasă neachitată din titlul de creanță.

Mai multe indicații despre folosirea aplicației Dosar fiscal puteți citi AICI și AICI.

Cazierul fiscal, de acum și în format electronic

Începând de anul trecut, certificatul de cazier fiscal poate fi eliberat de oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului. De asemenea, prevederile OG nr. 39/2015 au stabilit că documentul poate fi solicitat și obținut în format electronic.

Până acum, contribuabilii erau obligați să depună cererea de eliberare a certificatului la organul fiscal care le administrează și numai în format fizic.

Citiți mai multe despre procedura de solicitare a unui cazier fiscal, AICI.

 http://www.avocatnet.ro/

Vă invităm să urmăriți pagina noastră de Facebook Hrană Spirituală!

Conspiratii indeplinite – apăsați butonul „join” pentru a vă abona la canal!

Vă invităm să vă înscrieți in grupul Conspiratii indeplinite!

Conspiratii Indeplinite
Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmailby feather
Distribuie!

Hrană Spirituală

Cocoon.ro - Conspiratii Indeplinite

You may also like...